Контакт

ЛОКАЦИЈА

бул. Србија, бр. 9 1000 Скопје, Македонија

ТЕЛЕФОН

02/3-130-143; 02/3-212-767

E-MAIL

contact@fluidproject.mk